top of page

Projectweek Minerva - Onix, Orizu terrein Slochteren

In een slibsilo met een inwendige diameter van veertien meter en een inwendige hoogte van drie meter ligt een ontwerpopgave voor een megameubel in de buitenlucht. Dit meubel vormt een versmelting van verschillende ‘meubels’ en verkent de grenzen van architectuur/interieur. In de tank zit een regelbaar waterniveau. Als de afvoerkraan wordt opengezet stroomt het regenwater uit de silo. Als de kraan dicht is, stijgt gedurende het jaar langzaam het waterpeil. Dit heeft vele ruimtelijke consequenties en kansen. Naast de akoestische eigenschappen van de silo is het water en de omringende natuur een mooi specifiek lokaal gegeven. Aan de buitenkant is een stalen trap die toegang biedt tot het hoogste niveau. Vanaf dat punt moet het Megameubel toegankelijk worden.

 

- Alles is gemaakt van houten planken, tenzij... ​
​- Het Megameubel drijft
​- Het bestaat uit drie elementen; een tribunetrap, een podiumcatwalk en een billboardhuisje ​
​- De drie architectonische elementen herbergen meerdere deelmeubels,
​- Het totaal vormt de basis voor een denkbeeldig theater in het donker
- Studenten zijn vrij medestudenten van bv. theater erbij te betrekken.... ....

of van het conservatorium
​- Alles wordt ter plekke gebouwd en bedacht
​- Het meubel is zowel autonoom als toegepast
- Begeleiding door Onix en Freddie.

bottom of page